ODINSMARKED HISTORISK

Fortalt af Preben i nr 4 - dedikeret til Pia

I september 2006 holdt Pia og jeg vores første garagesalg.

Vi havde lige mødt hianden sct. Hans aften samme år og havde hver for sig gennem årene samlet en del gods, som vi vidste vi ikke længere ville få brug for.

Allerede året efter (2007) blev ideen til en egentlig markedsdag undfanget. På grund af bryllupsforberedelser samme år havde vi ikke tid til at planlægge andre tiltag.

Det blev der så til gengæld i 2008, hvor ideen blev formidlet til bl.a. Skipper, som straks var tændt på ideen. Vi havde allerede et oplæg til invitationen til vejens beboere klar. Den blev så finpudset og sendt ud - som ses her ved siden - august 2009.

Referat fra det første møde findes ved at klikke på billedet her ved siden. Den 12. - 13. september 2009 afviklede vi således det første "rigtige" ODINSMARKED.

Og så vidt, vi p.t. er vidende, er det også første vejmarked overhovedet i Fredericia og måske Danmark.

Efterfølgende blev weekenden evalueret og Odinsmarked er således gennemført en gang årligt - to gange i 2011.

De seneste år har Skipper ene mand påtaget sig at løfte opgaven. Tak for det Skipper.

Fremadrettet vil det være mig en stor glæde, om vi kan få etableret en eller anden form for kontinuitet, som grundlaget ikke smuldrer.

Jeg ved, det også ville være en stor glæde for Pia, uden hvem, Odinsmarked aldrig var blevet.

Flere referater, pressemeddelelser og artikler